teater mutation
 
prost. (2012)

Spelades under december 2012 på Regionteatern Blekinge Kronoberg, Växjö, och på Bastionen, Malmö,  som en del av Röda rum. Text: Annika Nyman. Regi: Agnes Forstenberg. Musik: Christine Owman. På scen: Edvin Bredefeldt.

 

ur prost.:

"Arbete. Bilden av arbete. Att sälja bort tid. Att av sin utmätta tid välja att förlora kontrollen över en timmes tid eller två för pengar. Att på sin utmätta kropp välja ett ökat slitage för pengar, vilket betyder arbete. 

Inte njutning, i vart fall inte garanterad njutning, inte heller tröst, skräck, sällskap, men arbete, maktförhållanden kring arbete. Det kapitalistiska samhällets stomme. Att enskilda får möjlighet till oproportionerligt stort kapital genom arv eller tillskansande och möjligheten för dessa att profitera på andras arbete. Det kapitala gapet mellan den enskilda och andra måste alltså vara betydligt och måste öka, snarare än minska, varpå den enskilda får råd att konsumera utöver sina behov och försätter andra i en sådan situation att de för att klara hålla en lämplig ekonomisk nivå måste öka sin arbetsbörda trots att de redan lider under en betydande arbetsbörda och trots att deras arbete, det vill säga produktionen, redan är tillräcklig för att tillfredsställa samhällets basbehov. Alltså krävs det att de mindre bemedlade uppfinner tjänst produkt som är attraktiv att konsumera trots att den inte behövs. Exempelvis prydnad njutning tidfördriv varpå deras arbete fortfarande inbringar inkomst att täcka deras basbehov. 

Detta är vad jag producerar. Inte producerar - rekonstruerar. Jag rekonstruerar det kapitalistiska samhällets absoluta mekanism. "

 

 

 

Tillbaka