teater mutation

Röda rum: Ur det grandiosa jaget (del iii: Jagen)

"I mig bor en skara människor, / narrar, kärlekskranka, eremiter, danserskor. / Mitt liv är en byggnad av liv. / Jag är som ett vimmel, ett smutsigt marknadstorg. / Jag stör mina egna andaktsstunder / med mina larmande steg. / Jag stör mig med förbannelsens mångfald. / Ack då slår klängrosorna ut en morgon / innan skimret har förvandlats till dag. / Jag dricker denna enda minut före blomningen / som ännu är bara en aning. / Intet annat än mina skära klängrosor, / mina skära sagor, / kan skänka mig och jagen / en dryck stillhet / och hålla våra händer andaktsfullt tillsammans."

Stina Aronson

Posted: 2012-10-31 15:20:50
Add to Facebook Twitter this! 
blog comments powered by Disqus

Muttblog

muttblog är teater mutations inspirationsplank och dagbok för pågående produktioner. Följ med oss i vår process. Delta i vårt frossande av upphittat och snott material. Bada i vårt blod, svett och tårar. Se våra gamla bloggar här: www.auroramutation.blogspot.se www.brottstyckenmutation.blogspot.se
SUBSCRIBE

rss 2.0 feed RSS 2.0 Feed

 

ARKIV

2013

MARS