teater mutation

Hästars Anatomi

 

1

JAG HAR SAGT SOMDETÄR TILL MIN MUSKULATUR: DU ÄR MIN. Du är given MIG och jag gör VAD HELST JAG HAR LUST TILL med dig. JAG BRYR MIG INTE I MUSKELBRISTNINGAR, INTE HELLER DEN KRAMP SOM KOMMER EFTERÅT, INTE HELLER VÄRK, OBEHAG, KRAMP, VÄRK ÄR DITT PROBLEM, INTE MITT, JAG FÖRMÅR SÄTTA MIG I POSITION BORTOM VÄRK, JAG SER VÄRK UTIFRÅN, JAG BETRAKTAR DEN SOM VILKET INTRYCK SOM HELST, EXEMPELVIS GULT. 

 

3

Vad BRYR jag mig om GULT? INGENTING! NOLL! SÅ mycket bryr jag mig om gult, det vill säga HIMLA LITE!

 

1

MIN VÄRK ÄR GUL ELLER MIN VÄRK ÄR ETT INTRYCK LIKSTÄLLT MED INTRYCKET GULT, DET VILL SÄGA ETT INTRYCK SOM ÄR MIG LIKGILTIGT.

 

2

Vilket är VÅLD. SJÄLVVÅLD. AVTRUBBNING, det vill säga OBRYDDHET.

 

3

DÄRFÖR ATT AVSAKNAD AV ÖMHET INFÖR DEN EGNA KROPPEN ÄR DEN ENDA MÖJLIGHETEN ATT BYGGA KROPP.

 

1

BIOLOGI ÄR BIOLOGI. BIOLOGI ÄR ENDIMENSIONELLT!

 

3

BIOLOGI SOM ÄR BIOLOGI ÄR KROPP SOM ÄR KROPP SOM ÄR BIOLOGISK. DEN HAR INGET INTRESSE AV ANNAT ÄN FETT /OCH ENERGIDEPÅER.

 

1

DEN KÄNSLA AV NATURLIGHET MED VILKEN JAG ACCEPTERAR ATT SLÄNGAS UPP I SADELN PÅ DET DJUR SOM NÄR SOM HELST KAN DÖDA MIG SPRINGER KANSKE INTE UR VERKLIG NATURLIGHET, MEN UR DEN VANA SOM NÖTT UT RÄDSLAN OCH ERSATT DEN MED UPPLEVELSEN AV SJÄLVKLARHET.

 

3

JAG ÄR INTE RÄDD FÖR DJURET JAG ÄR INTE HELLER RÄDD FÖR DJURETS SKULL, jag bryr mig inte heller i den STRESS han utsatts för och som i detta nu trycker i honom. VI ÄR INTE VÄNNER. Med en känsla av naturlighet accepterar han att gå in i startboxen, trots att detta är emot hans natur, därför att vanan och upprepningen lärt honom att startboxen inte heter död ochpå grund av MINNET OM DET VÅLD SOM DRABBAR HONOM VID VÄGRAN.

Posted: 2012-09-23 21:07:22
Add to Facebook Twitter this! 
blog comments powered by Disqus

Muttblog

muttblog är teater mutations inspirationsplank och dagbok för pågående produktioner. Följ med oss i vår process. Delta i vårt frossande av upphittat och snott material. Bada i vårt blod, svett och tårar. Se våra gamla bloggar här: www.auroramutation.blogspot.se www.brottstyckenmutation.blogspot.se
SUBSCRIBE

rss 2.0 feed RSS 2.0 Feed

 

ARKIV

2013

MARS