teater mutation

Näktergalens sång av August Strindberg

Ih, ih, ih, ih, ih! Var de´ vi`De´ var vi!

Vi var de´! Voj, oj, oj, oj, oj, oj!

Titta, lullan, lull-lull-lull-lull-lull - var de´ vi?

Ihih! Titta! lullan; den girar, arrrrrrrrrrr-itz!

Lull-lull-lull-lull-lull-lull! Var de´ di? Titta!

sir´u, sir´u, sir´u, sir´u?

Dadda! - Dadda! sjätt, sjätt, sjätt, sjätt, sir´u, sir´u?

Nappen; napp, app, app, app, app, app!

vit, vit, vit, vit, vit, vit, sir´u lillan!

Tut, tut, tut, tut, tut, tut, sat´n, sat´n, sat´n, sat´n si!

Lip, lip, lip, lip, lip, lip, ih!

Så, så, så, nä, nä, nä, sa´, sa ´, sa´ nå!

Ji, jih, guh, guh, guh, guh, gu´hjälp, dadda aitsch!

Posted: 2012-09-17 14:47:11
Add to Facebook Twitter this! 
blog comments powered by Disqus

Muttblog

muttblog är teater mutations inspirationsplank och dagbok för pågående produktioner. Följ med oss i vår process. Delta i vårt frossande av upphittat och snott material. Bada i vårt blod, svett och tårar. Se våra gamla bloggar här: www.auroramutation.blogspot.se www.brottstyckenmutation.blogspot.se
SUBSCRIBE

rss 2.0 feed RSS 2.0 Feed

 

ARKIV

2013

MARS