teater mutation
 
Hästars anatomi (2012)

Hästars Anatomi sattes upp på Inter Arts Center, Malmö, under november 2013. Annika Nyman stod för text och regi. Mattias Peterson komponerade musiken och spelade live. På scen var Rasmus Luthander, Cecilia Larsson och Natalie Sundelin.

 

I verket drevs en tes om sport som ett sätt för civilisationen att tämja den biologi - eller den biologi som förutsätts - som inte platsar inom civilisationen och som inte drar jämnt med de inom civilisationen rådande idéerna om frihet, renhet, framåtskridande, rationalitet och icke-våld. 

Om den sekulariserade människan inom civilisationen inte erkänner Gud återstår kanske bara hennes kropp som hennes väsens material. Det vill säga vävnader, vätska, signalsubstans, nervsystem, elektricitet, cirka. Det vill säga organisk materia vars enda vilja tycks vara att finnas till och fortsätta finnas till. Det vill säga en vilja som i sig inte bara tycks meningslös i relation till de strider människan utkämpar för att uthärda existensen, men som i sig inte verkar vettig att försvara. 

Dessutom kan nog människans alla rädslor tyvärr härledas till rädslan för döden. Ensamhet, skam, förnedring, förfall, smärta, olycka som i sina ytterlägen leder till att människan, hennes kött, går under. Men att undvika faror hjälper inte långt. Sitt material kan människan knappast förbättra eller sätta i säkerhet. Det är dömt att åldras, dö och när som helst kan fel uppstå, i vilket ögonblick som helst börjar diskbråck eller tumör eller artros att existera. 

Att dras med sitt irrationella material kropp torde vara vedervärdigt för människan. Så klarar hon inte heller att benämna sig som varande kropp, men styckar upp kroppen med sin blick och benämner den som ett antal objekt tillhörande henne. Dessa ägodelar exempelvis axel, vad, höft är människan besatt av att försöka kontrollera och manipulera. 

 

Med electronica och manipulation av kropp och språk blev det till ett försök till kontroll och hot om kontrollförlust och till en berättelse om försöket att tygla våld genom att uppvisa bilden av våld.

 

 

Tillbaka