teater mutation

Röda rum: Varelserna

"När jag granskade dessa varelser, fann jag ett övervägande antal krymplingar; kryckor och käppar växlade om med krokiga ben och brutna ryggar; dvärgar med jätteryggar, och jättar med dvärgars underreden; ansikten som saknade näsor, och fötter utan tår slutande i klumpar."

Ur Ensam

Posted: 2012-11-06 21:51:09
Add to Facebook Twitter this! 
blog comments powered by Disqus

Muttblog

muttblog är teater mutations inspirationsplank och dagbok för pågående produktioner. Följ med oss i vår process. Delta i vårt frossande av upphittat och snott material. Bada i vårt blod, svett och tårar. Se våra gamla bloggar här: www.auroramutation.blogspot.se www.brottstyckenmutation.blogspot.se
SUBSCRIBE

rss 2.0 feed RSS 2.0 Feed

 

ARKIV

2013

MARS