teater mutation

Röda rum: Blodkärl(ek)

"[...] familjen har för mig blivit en organism, liksom en växt, ett djur varav jag utgör en integrerande del. Ensam skulle jag inte kunna existera; icke heller ensam med barnen utan mor; min blodöverföring sker genom stora artärer, utgående från mitt hjärta, förgrenande sig i moderns uterus och strålande ut i barnens små kroppar. Det är ett system av blodkärl som slingrar sig samman med varandra, och om jag skär av ett enda, går mitt liv förlorat med blodet, som rinner ut i sanden."

August Strindberg, ur En dåres försvarstal

Posted: 2012-10-25 13:31:55
Add to Facebook Twitter this! 
blog comments powered by Disqus

Muttblog

muttblog är teater mutations inspirationsplank och dagbok för pågående produktioner. Följ med oss i vår process. Delta i vårt frossande av upphittat och snott material. Bada i vårt blod, svett och tårar. Se våra gamla bloggar här: www.auroramutation.blogspot.se www.brottstyckenmutation.blogspot.se
SUBSCRIBE

rss 2.0 feed RSS 2.0 Feed

 

ARKIV

2013

MARS